Home Genel Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) faaliyetlerine başladı.